Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından 2547 Sayılı kanunun 58 nci maddesinin k) fıkrasında değerlendirilen Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında araştırma-geliştirme, tasarım ve yenilik projelerine ilişkin form eklenmiştir.