Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüzce kullanılan T.C. Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi Hesabımız,

İdaremizin bilgisi dışında Ziraat Bankasınca kapanarak başka bir şubeye aktarılmıştır.

Konu ile ilgili olarak yeni hesap numaraları hakkında bilgilendirme yapılacaktır.