Avansların kullanımı ve kapatılması için gerekli olan dokümanlar ve bilgiler aşağıda belirtilen linklerde mevcuttur.


AVANS MAHSUP FORMU  
AVANSLARIN AÇILMASI, KULLANILMASI VE KAPATILMASI İLE İLGİLİ ESASLAR  
 AVANSLARIN AÇILMASI, KULLANILMASI VE KAPATILMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ 
AVANSLARIN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLARA İLİŞKİN YAZI 23.03.2012