Osman SOLMAZLAR  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ   Döner Sermaye İşletme Müdürü  
Telefon : 0312 5082315
E - Posta : solmaz@ankara.edu.tr