» 02.11.1999 tarih ve 23864 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ANKARA ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yönetmeliği

» 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

» 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

» Yükseköğretim Kurumlarından Döner Sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında uygulancak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelik

» Ön Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

» Ön Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

» Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

» Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Tebliği

» Sınav ücretlerine ilişkin Usul ve Esaslar

ekap1 dmislogo-150x150 resmigazete-150x150 yok-150x76