Tüm Duyurular

Toplam 6 Kayıt

Banka Hesap Numaraları Hakkında

by Yusuf İzzettin Uzun

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüzce kullanılan T.C. Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi Hesabımız, İdaremizin bilgisi dışında Ziraat Bankasınca kapanarak başka bir şubeye aktarılmıştır. Konu ile ilgili olarak yeni hesap numaraları hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

AR-GE projeleri

by Yusuf İzzettin Uzun

Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından 2547 Sayılı kanunun 58 nci maddesinin k) fıkrasında değerlendirilen Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında araştırma-geliştirme, tasarım ve yenilik projelerine ilişkin form eklenmiştir.